AKCE: PŘI OBJEDNÁVCE PŘES NÁŠ WEB OBDRŽÍTE K POBYTU OD 2 NOCÍ LAHEV VÍNA. 

Hrad Loket

V malebném zalesněném údolí vytvořila řeka Ohře meandr, na jehož vrcholu se tyčí masiv hradu Lokte.

Pod hradem, na jihovýchodních svazích se rozkládá město, které je chráněno smyčkou řeky – příroda a člověk tak vytvořili velmi působivý romantický celek, který je ojedinělý v celých Čechách.

Tato v minulosti nedobytná pevnost vzbuzovala vždy zasloužený obdiv mnoha návštěvníků a nejinak je tomu i  dnes.

Prvá písemná zmínka o Lokti pochází z roku 1234, avšak vznik kamenného hradu býval kladen do období vlády Přemysla Otakara I., po nálezu románské rotundy, který patří ke stavbám nejstaršího českého typu, je možné datovat vznik hradu dříve – asi do 3. čtvrtiny 12. století.

V dobách pozdějších měl Loket význam jako hraniční pevnost. Karel IV., který v Lokti často pobýval, v nevydaném zákoníku „Maiestas Carolina““ zařadil Loket mezi města, která nesmějí být zcizena od Koruny České.

Podle pověsti Karel IV. při lovu v Loketských lesích objevil horké léčivé prameny a založil město Horké Lázně u Lokte, později nazvané Karlovy Vary.