AKCE: PŘI OBJEDNÁVCE PŘES NÁŠ WEB OBDRŽÍTE K POBYTU OD 2 NOCÍ LAHEV VÍNA. 

Ambrožův pramen

Ambrožův pramen byl nazván podle osvíceného opata Jeronyma Ambrože, který usiloval o zpřístupnění těchto zdrojů nemocným. Je nazýván také pramenem Lásky.

Svým vysokým obsahem železa léčil již kdysi chudokrevnost, zbarvoval tváře do růžova.

Tvoří jej tři vývěry podobného chemického složení. Jedná se o slabě mineralizované železnaté kyselky, dodnes využívané pro vysoký obsah železa u některých forem chudokrevnosti a pro svůj diuretický účinek také při onemocnění močových cest, zejména při močových kamenech.

Železo je potřebné ke stavbě hemoglobinu. Mnoho nemocných po operacích, s gynekologickými potížemi, a také s pokročilými afekcemi ledvin a močových cest je výrazně anemických a železo z Ambrožky se zužitkovává lépe než železo z preparátů. S úspěchem pijí Ambrožku i nemocní po transplantaci ledvin.